Friday, December 12, 2014

Müütilistest olenditest

Meie siin Euroopas teame üsna hästi üksteise müütilisi olendeid nagu ükssarvikud, nümfid, näkid, valküürid või kindlasti ka pegasust. Ehk on aga vähem teada, et jaapanlaste mütoloogias esineb vaim, keda nimetatakse Kasa-Obake'ks ning kes on siis midagi vaimu-laadset, milleks muutuvad vanad vihmavarjud. Nad hüppavad ringi ühel jalal ja sageli kujutatakse neid pika keelega. 

Siinkohal ütleb pilt vaieldamatult rohkem kui tuhat sõna:

Saturday, October 18, 2014

Saaremaa valsist


Raimond Valgre 1949. aastal kirjutatud "Saaremaa valss" oli esialgu kavandatud minoorsena. Et aga tegu oli looga, mille sõnad pärinevad Debora Vaarandi pikemast luuletusest "Talgud Lööne soos", mis oli kirjutatud 1946. aastal toimunud esimeste nn sotsialistlike talgute tähistamise tarbeks, siis kästi austatud viisi autoril lugu rõõmsamaks teha. Ühtlasi on muudatuse tagamaad ilmselt ka soovis, et rahva meeleolu püsiks ka vahetult enne toimunud märtsiküüditamise järel ikkagi rõõmsameelne..

Selline on väljavõte Eesti noorte heliloojate liidu noortesektsiooni koosoleku protokollist (18.04.1949), kus arutati Raimond Valgre “Saaremaa ööde” originaalvarianti:
  •• H. Kõrvits: Valgre on astunud suure sammu edasi sellest stiilist, millist ta varem viljeles. Siin on tunda aga vene mõju (Blanter). See on parem kui istuda lääne küljes kinni, aga see ei ole ka päris õige, kuna Nõukogude kunstipoliitika näeb ette rahvuslikku vormi sotsialistliku sisuga. Vormiliselt ei jää see laul rahvale meelde. Laulu võiks kirjutada hoopis mažooris, jätaks hoopis rahvuslikuma mulje, kohatise meloodia muutmisega. Soovitan laulu kirjutada refrääniga pluss neli salmi.
••  N. Laanepõld: Päälkiri hästi ei sobi.
  H. Kõrvits: Paneksin päälkirjaks “Saaremaa valss”.
 •• Kokkuvõte: autoril soovitatakse laul ümber kujundada nii, et see oleks vormilt rahvale meeldejäävam, kasutades juba leitud intonatsioone.

Muide, refrääni osas on originaali kohaselt õiged sõnad järgmised:
Oh, keeruta, lennuta linalakk-neidu,
kel silmist nii kelmikalt sädemeid lööb!
Ei sellist küll maailmas kusagil leidu
kui Saaremaa heinamaad [mitte heinamaal] juunikuu ööl.

Viide 1 ja viide 2.

Sunday, October 12, 2014

Kosmosekoertest

Teatavasti olid esimesed kosmoserändurid koerad: Laika, Belka, Strelka ja nende järel veel üle 50 teise. Võibolla on vähem teada, et lisaks koertele rändasid kosmosesse ka näiteks jänesed, hiired, rotid, kärbsed ja mitmesugused taimed. Ja suurem hulk neist naases väidetavalt elusa ja tervena! 

Koertest said aga nii kodumaised kui ka rahvusvahelised staarid ja nagu ikka sel puhul - jäädvustati neid kõiksugu meenetele. Siin on nüüd valik NLi, Jaapani, USA ja Saksamaa lahendustest (järjekorras):Viide.

Wednesday, October 1, 2014

Paljulapselisusest

Eestis peetakse paljulapselisteks peredeks teatavasti neid, kus on vähemalt neli last. Ja neli last tundubki ju tõesti päris palju. Aga leidub ka peresid, kelle kõrval nelja-viielapselised pered kahvatuvad. Näiteks on teadaolevalt vähemalt üheksa perekonda saanud 20 last. Ja see ei ole sugugi ainult eelmistesse sajanditesse jäänud harrastus, viimane oma 20. lapse sünnitaja jäi 2003. aastasse. Tervelt neli perekonda on otsustanud pidama jääda ka alles 32 lapse peal, ühel neist on teadaolevalt ka kõik 32 kenasti elus ja terved. Uhkeks rekordiomanikuks on aga perekond Vassiljev, kes said 18. sajandi keskel väidetavalt 69 last. Said nad 16 paari kaksikuid, seitse korda kolmikud ja neljal korral nelikud. 

See viisakas monogaamsus aga kahvatub loomulikult sultanite ja teiste sarnaste harjumustega meessoo esindajate ees. Vähemalt 27 meest on olnud isaks rohkem kui 69 lapsele. Neist silmapaistvamad on - üllatus-üllatus - 20. sajandi keskel tegutsenud Austria viljakusarst Bertold Wiesner, kes valdkonna ühe rajajana abistas naisi oma spermaga. Tal arvatakse olevat 300-1000 järeltulijat. Oma isarolli võttis aga ilmselt tõsisemalt 17.-18. sajandil elanud Maroko sultan Ismail Ibn Sharif, kes lisaks ohtrale sõdimisele oli väidetavalt isaks ka 525 pojale ja 342 tütrele, ehk kokku 860 lapsele.


Wednesday, March 12, 2014

Ülikoolidest

Maailmas on olemas erinevat suurust ülikoole, neist 10. kohal olevas ülikoolis õpib näiteks 500 000 üliõpilast ja üllatus-üllatus, neist kõige suuremas, Indira Gandhi National Open Universitys, õpib 3,5 miljonit (sic!) tudengit. Rohem kui 100 000 üliõpilast on tervelt 57 asutuses. Neist suurim läänemaailma oma asub Ohios oma 478 000 hingega.

Faktiliselt on aga nende ülikoolide puhul üldjuhul tegu mitmete erinevate ülikoolilinnakute (campus'te) kogumiga. Sellegipoolest on neil ainult üks rektor ja üksainus muu juhtimisorgan nagu nõukogu või senat, kes siis seda kõike haldama peaksid.

Maailma kõige väiksem ülikool asub väidetavalt Seišellidel ja õpetab 300 tudengit. 

Ohio ülikooli kaart (ma India oma kahjuks ei leidnud) näeb välja selline:

Sunday, January 26, 2014

Psühhiaatriast (ja orjadest)

19. sajandil diagnoositi mustanahalised orjad teinekord vaimuhaigeteks, kui nad püüdsid oma "pidajate" käest põgeneda. Sellise ebanormaalse nähtuse nimetuseks oli inglise keeles drapetomania. Diagnoos levis raamatu "Neegrirassi haigustest ja omapärast" ("Diseases and Peculiarities of the Negro Race") kaudu ja diagnoosiga koos käis ka ravi: kurja väljapeksmine piitsaga või kahe suurema varba äralõikamine - et (ära)jooksmine enam hästi välja ei tuleks.

Tänapäeval loetakse seda diagnoosi arusaadavatel põhjustel osaks pseudoteadustest ja koos sellega on ka teistest kahtlase väärtusega psühhiaatrilistest diagnoosidest välja kasvanud psühhiaatria-vastane liikumine. Selle liikumise pooldajate järgi on psühhiaatriline ravi üldjoontes pigem kahjulik kui kasulik, peamiselt seoses ravi subjektiivsusega. Lisaks ajaloolistele näidetele on argumendiks ka pidevalt kasvav psühhiaatrilise ravi hulk lastel ning ravist sõltumatuna kasvav diagnooside hulk. Ja sihiks on siis psühhiaatria nimetamine pseudoteaduseks, sest see ei vastavat teadusfilosoofide poolt seatud teaduse kriteeriumitele. 
Wednesday, November 27, 2013

Linnulaulust

Käivad jutud, et linnud ei hakka kunagi laulma, kui neid laulma ei õpetata. Üks Austraalia lind (salu-tikksaba) õpetab aga laulma juba oma koorumata poegi (ja nende isa) - koorudes peavad nad toidu saamiseks oskama laulda õiget nooti. Selle harjumuse põhjuseks on käod, kes kipuvad oma poegi teistele sokutama. Nii oskavad need linnud eristada oma lapsi käopoegadest ja ausus võidutseb.

Tegelikkuses aga ei ole ka käopojad kõige rumalamad ja testivad lihtsalt nii kaua erinevaid helisid, kuni mõni ehk täppi läheb. Ja võidutseb hoopiski midagi röövkapitalismi taolist. Lähemalt saab lugeda siit